Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

O nas

Mądrze Dobrze Kreatywnie … w MDK nr 3

Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 od pięćdziesięciu lat działający przy ulicy Jarochowskiego 1 w Poznaniu jest samorządową oświatową placówką wychowania pozaszkolnego, należącą do Krajowej Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego oraz Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego. Od roku 1995 organem prowadzącym jest Urząd Miasta, a bezpośrednio – Wydział Oświaty. Nadzór merytoryczny sprawuje Kuratorium Oświaty i Wychowania.
Do głównych zadań placówki należą:

  • wypełnianie czasu wolnego dzieciom i młodzieży przez organizację bezpiecznych i twórczych zajęć stałych i okazjonalnych oraz imprez środowiskowych o dużych walorach wychowawczych;
  • edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, pomoc w odkrywaniu, rozwijaniu i promowaniu talentów w zakresie: plastyki, tańca współczesnego i ludowego, śpiewu, gry na instrumentach, teatru, fotografii i języków obcych;
  • integracja środowiska lokalnego w kierunku pomocy rodzinie i szkole w wychowaniu.

Nasze motto:
U NAS NIE TYLKO SIĘ BAWISZ – Mądrze Dobrze Kreatywnie – U NAS INWESTUJESZ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ !!! Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu jest oświatową placówką wychowania pozaszkolnego, która od 1974 r. jest znaczącym ogniwem systemu edukacji w Poznaniu, dającym możliwość i szansę odkrywania, rozwoju zainteresowań talentów i pasji artystycznych oraz promocji osiągnięć dzieci i młodzieży w zakresie: plastyki, tańca, muzyki, śpiewu, teatru, fotografii i języków obcych.
Dzięki kontynuowaniu tradycji i nowym pomysłom stwarzamy możliwości ciekawego i pożytecznego spędzania wolnego czasu. Swoje uzdolnienia i zamiłowania każde dziecko może rozwijać przez udział w zajęciach w wybranych kołach, sekcjach i zespołach oraz licznych imprezach otwartych i konkursach.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą miło i pożytecznie spędzić czas wolny, poszerzać swoje zainteresowania, doskonalić umiejętności i uzdolnienia.

Zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury nr 3 odbywają się stacjonarnie – zgodnie z grafikiem dostępnym na stronie internetowej. O ewentualnych zmianach trybu nauczania lub odwołaniu zajęć poszczególnych grup rodzice i uczestnicy będą informowani indywidualnie. Prosimy, aby uczestnicy przychodzili na zajęcia bez objawów chorobowych.

Skip to content