Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

NOWE TECHNIKI PLASTYCZNE – młodsi

Nauczyciel: mgr sztuki Joanna Oleksiuk-Żyła – nauczyciel dyplomowany, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Wydział Edukacji Artystycznej. Studia podyplomowe Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wychowanie Przedszkolne.

Kontakt z prowadzącą: joleksiuk-zyla@mdk3.pl

Grupa wiekowa: 9-12 lat

Zapraszamy na zajęcia z rysunku, malarstwa i form przestrzennych, skierowane do dzieci w wieku 9-12 lat.

Celem zajęć jest kształcenie wrażliwości i umiejętności artystycznych oraz rozwój kreatywności poprzez indywidualne traktowanie zainteresowań i potrzeb wychowanków. Istotne jest także stwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu zmysłu estetycznego, a także zaspokajaniu potrzeb tworzenia.

Uczestnicy zajęć poznają różnorodne techniki w zakresie rysunku i malarstwa. Zajęcia wzbogacają działania z formami przestrzennymi takie jak: origami, papierowe bryły i modele, rzeźby z papieru, masy solnej, papierowe obrazy, kolaże, reliefy, kartki 3D, praca z wykorzystaniem materiału przyrodniczego. Każdy wychowanek ma okazję rozwijać swoją kreatywność poprzez wybór technik, udział w konkursach i wystawach.

Skip to content