Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

NOWE TECHNIKI PLASTYCZNE – starsi

Nauczyciel: mgr sztuki Joanna Oleksiuk-Żyła – nauczyciel dyplomowany, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Wydział Edukacji Artystycznej. Studia podyplomowe Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wychowanie Przedszkolne.

Kontakt z prowadzącą: joleksiuk-zyla@mdk3.pl

Grupa wiekowa: 13-17 lat

Zapraszamy na zajęcia z rysunku, malarstwa i wzornictwa, skierowane do młodzieży w wieku 13-17 lat

Celem zajęć jest kształcenie wrażliwości i umiejętności artystycznych młodzieży oraz rozwój kreatywności poprzez indywidualne traktowanie zainteresowań i potrzeb wychowanków. Istotne jest także stwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu zmysłu estetycznego, a także zaspokajaniu potrzeb tworzenia.

Uczestnicy zajęć rozwiną swoje umiejętności w zakresie rysunku, malarstwa i wzornictwa. Dodatkowo poszerzą swój warsztat artystyczny poprzez projektowanie wzorów, dekorowanie tkanin użytkowych, malowanie na jedwabiu, farbowanie tkanin, tworzenie obrazów z tkanin, gobelinów, kompozycje sznurkowe i makramy. Każdy uczestnik będzie miał okazję rozwijać swoją kreatywność poprzez wybór technik, udział w konkursach i wystawach.

Skip to content