Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

Nauczyciele

                                                        
                                 mgr Agata Stabrowska – dyrektor – dyrektor@mdk3.pl
                        mgr Karolina Kaczmarek – zastępca dyrektora – wicedyrektor@mdk3.pl

            NAUCZYCIELE ORAZ PROWADZONE PRZEZ NICH KOŁA I ZESPOŁY

mgr Agata Stabrowska
dyrektor@mdk3.pl umuzykalnienie i rytmika w Akademii Przedszkolaka, Zespół Tańca  „FIKI MIKI”
mgr Dominika Jaszyk – djaszyk@mdk3.pl
– rytmika, zabawy z instrumentami i taniec w Akademii Przedszkolaka, Koło Małych Perkusistów, Dziecięcy Zespół Perkusyjny
mgr Estera Borowczak – eborowczak@mdk3.pl
– język niemiecki, Teatrzyk Dziecięcy „Piątek Trzynastego”
mgr Grażyna Rogalińska – grogalinska@mdk3.pl
– koordynator ds. DZF „Wielkopolanie”, taniec ludowy i rękodzieło
mgr Izabela Chęcińska – ichecinska@mdk3.pl
– plastyka na Dzień Dobry, EKOPLASTYKA, plastyka dla SP 33
mgr Jadwiga Banaś – jbanas@mdk3.pl
– taniec ludowy, polski taniec narodowy w formie towarzyskiejDZF „Wielkopolanie”

mgr Joanna Oleksiuk-Żyłajoleksiuk-zyla@mdk3.pl – Nowe Techniki Plastyczne, zajęcia edukacyjno-plastyczne w Akademii Przedszkolaka, plastyka dla SP 33
mgr Jerzy Jóźwiak – jjozwiak@mdk3.pl
– koło instrumentów klawiszowych, akompaniament w Dziecięcym Zespole Folklorystycznym „Wielkopolanie”
mgr Kamila Kuczyńska – kkuczynska@mdk3.pl –  
język angielski
mgr Karolina Kaczmarek – wicedyrektor@mdk3.pl
– akompaniament w DZF „Wielkopolanie”, umuzykalnienie i rytmika w AP, SOBÓTKA – muzykoplastyka dla najmłodszych, rytmika na ludowo
mgr Katarzyna Kędziora – kkedziora@mdk3.pl
– plastyka dla najmłodszych, ceramika
mgr Katarzyna Makowska – kmakowska@mdk3.pl
– malarstwo, grafika warsztatowa, grafika komputerowa  
mgr Michał Kaczmarczyk – mkaczmarczyk@mdk3.pl
– nauka gry na gitarze

mgr Marta Kostanciak mkostanciak@mdk3.pl – zespół wokalny
mgr Piotr Tkaczuk – ptkaczuk@mdk3.pl
– koło fotograficzne, Klub Juniora – okresowe formy pracy środowiskowej, promocja działalności MDK nr 3, 
mgr Zuzanna PaprzyckaPOWELzpaprzycka-powel@mdk3.pl – śpiew i gra na instrumentach ludowych – DZF „Wielkopolanie” oraz kierownik kapeli ludowej DZF „Wielkopolanie”

mgr Julita Wietrzykowska jwietrzykowska@mdk3.pl – plastyka dla dzieci szkolnych – MIX ART i KOKTAIL ART oraz SOBÓTKA – plastyka dla najmłodszych

mgr Piotr Kulkapkulka@mdk3.pl – taniec ludowy – DZF „Wielkopolanie”

mgr taniec współczesny – SZUKAMY NAUCZYCIELKI!

Skip to content