Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

RODO w MDK3

1) W sprawach ochrony swoich danych osobowych proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

p. Robert Petrović, email:  iod7_mjo@um.poznan.pl

lub zastępca: Magdalena Gałczyńska,  email: iod2_mjo@um.poznan.pl

2) Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

3)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 3 w Poznaniu z siedzibą przy ul. Jarochowskiego 1, tel. 618665747, email: dyrektor@mdk3.pl

Skip to content