Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

GRAFIKA WARSZTATOWA I RYSUNEK

Nauczyciel: mgr Katarzyna Makowska

Kontakt z prowadzącą: kmakowska@mdk3.pl

Grupa wiekowa: 12 – 19 lat 

KATARZYNA MAKOWSKA – nauczyciel dyplomowany, Uniwersytet Artystyczny  w Poznaniu – Wydział Grafiki. Studia podyplomowe: Informatyka na UAM Poznań, Arteterapia UM Poznań. 


Spotkania z grafiką warsztatową i rysunkiem to jedna z form edukacji plastycznej skierowanej do dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 18 lat. Niecodzienna możliwość uczestniczenia w procesie tworzenia grafiki w technikach linorytu i monotypii pozwala młodzieży rozwijać zainteresowania i pasje, doskonalić warsztat plastyczny oraz odkrywać nowe środki wyrazu artystycznego.

Uczestnicy zajęć własnoręcznie wykonują linoryty, ucząc się procesu tworzenia grafiki, począwszy od rysunku, poprzez wycinanie matryc graficznych, do wykonania odbitek. Procesowi temu towarzyszy zgłębianie wiedzy na temat zasad kompozycji, waloru i światłocienia a także rozwijanie sprawności manualnej poprzez posługiwanie się dłutami i urządzeniami do druku (prasa drukarska). Na zajęciach tworzymy w różnorodnych technikach rysunkowych, począwszy od ołówka, poprzez tusz, węgiel, sepię i sangwinę. Oprócz wyżej wymienionych technik zajęcia wzbogacone są o techniki malarskie: akwarelę, gwasz, olej, akryl. W ich trakcie realizowane są zadania tematyczne opracowane przez nauczyciela oraz indywidualne pomysły uczestników. 

Skip to content