Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

ZESPÓŁ TAŃCA „FIKI MIKI” – dziewczynki starsze

Nauczyciel: mgr Agata Stabrowska

Kontakt z prowadzącą: dyrektor@mdk3.pl

Grupa wiekowa: 5-7 lat

Zespół działa od 2001 roku pod kierunkiem mgr Agaty Stabrowskiej. Zajęcia prowadzone są wg własnego programu autorskiego. Program zawiera zarówno elementy tańca klasycznego, współczesnego, jak i tańca ludowego co pozwala dostosować tematy zajęć do potrzeb choreograficznych oraz zainteresowań i zdolności dzieci.

Skip to content