Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

Język niemiecki

Prowadzi: mgr Estera Borowczak

Kontakt z prowadzącą: eborowczak@mdk3.pl

Grupa wiekowa: 7 – 14 lat

Od dziecka recytację lubiłam I niemieckiego chętnie się uczyłam.

Niemiecki ład i porządek fascynował mnie,

a słowa „Ordnung muss sein“ powtarzałam całe dnie.

Już w szkole w różne role teatralne wcielałam się,

a w dorosłym życiu na konkursy recytatorskie z dziećmi wybierałam się.

Na swoim koncie sukcesy i porażki mamy, ale bez walki się nie poddamy,

bo życie jak teatr uczy nas, że na wszystko musi przyjść odpowiedni czas.

Zajęcia z języków obcych przeznaczone są dla dzieci i młodzieży szkolnej. Odbywają się w małych grupach, na wszystkich poziomach zaawansowania. Uzupełniają i wzbogacają wiadomości o języku zdobyte podczas zajęć szkolnych, pomagają pokonać trudności związane z nauką, poszerzają wiedzę na temat kultury i obyczajów krajów niemieckojęzycznych. Koła języków obcych organizują także spotkania otwarte o charakterze zabaw edukacyjnych.
Skip to content