Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

JĘZYK NIEMIECKI – grupy zaawansowane

Nauczyciel: mgr Estera Borowczak

Kontakt z prowadzącą: eborowczak@mdk3.pl

Grupa wiekowa: 7 – 15 lat

Od dziecka recytację lubiłam i niemieckiego chętnie się uczyłam. 
Niemiecki ład i porządek fascynował mnie, 
a słowa „Ordnung muss sein“ powtarzałam całe dnie. 
Już w szkole w różne role teatralne wcielałam się, 
a w dorosłym życiu na konkursy recytatorskie z dziećmi wybierałam się. 
Na swoim koncie sukcesy i porażki mamy, ale bez walki się nie poddamy, 
bo życie jak teatr uczy nas, że na wszystko musi przyjść odpowiedni czas.
Zajęcia z języków obcych przeznaczone są dla dzieci i młodzieży szkolnej. Odbywają się w małych grupach, na wszystkich poziomach zaawansowania. Uzupełniają i wzbogacają wiadomości o języku zdobyte podczas zajęć szkolnych, pomagają pokonać trudności związane z nauką, poszerzają wiedzę na temat kultury i obyczajów krajów niemieckojęzycznych. Koła języków obcych organizują także spotkania otwarte o charakterze zabaw edukacyjnych.
Skip to content