Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

NAUKA GRY NA GITARZE

Nauczyciel: mgr Michał Kaczmarczyk

Kontakt z prowadzącym: mkaczmarczyk@mdk3.pl

Grupa wiekowa: 7 – 18 lat

Michał Kaczmarczyk to absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ,
Wydział Kompozycji, Edukacji , Interpretacji i Jazzu – kierunek Jazz i Muzyka estradowa – specjalność gitara jazzowa ( studia licencjackie), Absolwent Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Wydział Instrumentalny, kierunek jazz i muzyka estradowa
– specjalność gitara jazzowa ( studia magisterskie) .
Koło gitarowe działające w naszej placówce to oferta dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat.  Zajęcia te mają na celu przede wszystkim zachęcenie wychowanków do poznawania świata muzyki, rozwijania muzycznych uzdolnień i pogłębiania artystycznej wrażliwości poprzez grę na jednym z najbardziej wszechstronnych i popularnych instrumentów, jakim jest gitara. Na zajęciach poruszane są takie zagadnienia jak: technika – rozwijanie prawidłowego aparatu gry, praca nad brzmieniem, ćwiczenia rytmiczne, rozwijanie melodyki, muzycznej świadomości, kształcenie słuchu, notacja muzyczna, czytanie nut, akompaniament – czyli gra akordowa oraz podstawy pracy zespołowej i przygotowanie do występów scenicznych. Nasi uczniowie grają na zajęciach zarówno utwory klasyczne, jak i współczesne. Bardzo często to uczniowie wybierają repertuar opracowywany na zajęciach zgodnie ze swoimi upodobaniami i zainteresowaniami muzycznymi. Młodzi gitarzyści prezentują zdobyte umiejętności indywidualnie i zespołowo podczas warsztatów oraz koncertów odbywających się w naszej placówce.

Skip to content