Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

Nauczyciele: mgr Agata Stabrowska, mgr Karolina Kaczmarek, mgr Dominika Jaszyk, mgr Joanna Oleksiuk-Żyła, mgr Izabela Chęcińska, mgr Kamila Kuczyńska

Kontakt z koordynatorem: wicedyrektor@mdk3.pl

Grupa wiekowa: 3-5 lat

 1 kwietnia 2022 rozpoczęliśmy rekrutację do Akademii Przedszkolaka.
 
1. W terminie 01.04. do 30.04.2022r. do godz.14:00 nastąpiło wydawanie i przyjmowanie   
    kart zgłoszenia do AKADEMII PRZEDSZKOLAKA w MDK nr 3 wraz z załącznikami.
2. W dniu 04.05.2022r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.
3. W dniu 05.05.2022r. o godz. 15:15 nastąpiło podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do Akademii Przedszkolaka - LISTA poniżej.

ROK SZKOLNY 2022-23

Zajęcia w Akademii Przedszkolaka odbywają od września do czerwca (z wyłączeniem ferii zimowych) i trwają od godziny 9-14. Są dedykowane dzieciom, które w roku rozpoczęcia zajęć ukończyły 3 lata i są już samodzielne (samodzielnie się ubierają, korzystają z toalety, samodzielnie spożywają posiłki, potrafią komunikować się z otoczeniem). Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli specjalistów w poszczególnych dziedzinach.

Ramowy plan dnia:

9:00 – 10:00 – zajęcia opiekuńcze

10:00 – 11:15 – zajęcia edukacyjne

11:15 – 11:45 – śniadanie

11.45 – 13:00 – zabawy manualno-konstrukcyjne

13:00 – 14:00 – zajęcia dodatkowe

Co warto przygotować dziecku na nasze zajęcia:

Na co dzień dzieci przychodzą na zajęcia spakowane w wygodny i poręczny plecak, a w nim: obuwie zmienne – pełne, dobrze utrzymujące stopę, dające się łatwo założyć jak i zdjąć, odzież na zmianę ( w razie przemoczenia, zdarzeń losowych w toalecie czy przy śniadaniu), drugie śniadanko – to, co dziecko lubi, może i chętnie zje + woda wg uznania, my podajemy dzieciom herbatkę. Prosimy o posiłki zdrowe, a nie wyłącznie słodycze.

Płatności:

Opłata, w formie darowizny, za komplet zajęć w miesiącu jest stała, podawana podczas zebrania na początku roku szkolnego. Na początku nowego roku, jednorazowo, pobieramy opłatę na wyprawkę – czyli materiały plastyczne dla dzieci. Opłaty przyjmuje koordynator do 10 dnia każdego miesiąca.

Rodzice są zobowiązanie do informowania o dłuższej nieobecności dziecka – zwłaszcza w sytuacji gdy przerwa trwa ponad 3 tygodnie (ciągiem) – wówczas można się ubiegać o obniżenie opłaty.

Skip to content