Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

JĘZYKI OBCE

ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPAŃSKI
PROWADZĄCA J. ANGIELSKI: mgr KAMILA KUCZYŃSKA
PROWADZĄCA J. NIEMIECKI: mgr ESTERA BOROWCZAK
PROWADZĄCA J. HISZPAŃSKI: 

Zajęcia z języków obcych prowadzone przez lektorów przeznaczone są dla dzieci i młodzieży szkolnej. Odbywają się w małych grupach, na wszystkich poziomach zaawansowania. Uzupełniają i wzbogacają wiadomości o języku zdobyte podczas zajęć szkolnych, pomagają pokonać trudności związane z nauką, poszerzają wiedzę na temat kultury i obyczajów krajów angielskojęzycznych i niemieckojęzycznych.
Koła języków obcych organizują także spotkania otwarte o charakterze zabaw edukacyjnych.
Skip to content