Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

RYTMIKA NA LUDOWO

Nauczyciel: mgr Karolina Kaczmarek 

Kontakt z prowadzącą: wicedyrektor@mdk3.pl 

Grupa wiekowa: 5 lat

Głównym założeniem programu jest obcowanie z muzyką i tańcem ludowym. Ma on na celu zachęcić dzieci do wyrażania siebie poprzez taniec, który wyrabia w nich poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów. Daje możliwość przeżycia przyjemności i radości ze wspólnej zabawy.

Program obejmuje ćwiczenia o charakterze integracyjnym, uczy współtworzenia w parach (chłopca z dziewczynką), jest dostosowany do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym (5 lat).

Rytmika na ludowo ma za zadanie wprowadzenie dzieci w świat folkloru w pełnym tego słowa znaczeniu.

Zajęcia przygotowują dzieci do I grupy Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie”.

Skip to content