Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

Zapraszamy do V Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego – tytuł edycji „Paweł Edmund Strzelecki – podróżnik, badacz i odkrywca”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowanków świetlic i innych placówek z województwa wielkopolskiego. Termin dostarczenia prac – 25.09.2023.

Skip to content