Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

Język niemiecki

Prowadzi: mgr Estera Borowczak

Zajęcia z języków obcych prowadzone przez lektorów przeznaczone są dla dzieci i młodzieży szkolnej. Odbywają się w małych grupach, na wszystkich poziomach zaawansowania. Uzupełniają i wzbogacają wiadomości o języku zdobyte podczas zajęć szkolnych, pomagają pokonać trudności związane z nauką, poszerzają wiedzę na temat kultury i obyczajów krajów niemieckojęzycznych. Koła języków obcych organizują także spotkania otwarte o charakterze zabaw edukacyjnych.
Skip to content