Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

JĘZYK NIEMIECKI – grupy zaawansowane

Nauczyciel: mgr Estera Borowczak

Kontakt z prowadzącą: eborowczak@mdk3.pl

Grupa wiekowa: 7 – 15 lat

Zajęcia z języków obcych prowadzone przez lektorów przeznaczone są dla dzieci i młodzieży szkolnej. Odbywają się w małych grupach, na wszystkich poziomach zaawansowania. Uzupełniają i wzbogacają wiadomości o języku zdobyte podczas zajęć szkolnych, pomagają pokonać trudności związane z nauką, poszerzają wiedzę na temat kultury i obyczajów krajów niemieckojęzycznych. Koła języków obcych organizują także spotkania otwarte o charakterze zabaw edukacyjnych.
Skip to content