Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

Grafika komputerowa

PROWADZĄCA: mgr sztuki KATARZYNA MAKOWSKA –  Uniwersytet Artystyczny  w Poznaniu, Wydział Grafiki. Studia podyplomowe: Informatyka na UAM Poznań, Arteterapia UM Poznań.  


Proponowane zajęcia skierowane są do dzieci powyżej 10 roku życia oraz młodzieży ze szkół  licealnych. Celem zajęć jest  praktyczne wykorzystanie nowoczesnej technologii  do rozwijania zainteresowań plastycznych. Program obejmuje naukę posługiwania się edytorami do grafiki rastrowej jak GIMP, My Paint, Corel PHOTO-PAINT oraz grafiki wektorowej COREL Draw. Mile widziane są osoby o zainteresowaniach plastycznych.
Na zajęciach powstawać będą zarówno prace projektowe (grafika użytkowa) jak i rysunki,  kolaże, podkreślające artystyczny charakter pracowni. Każdy  uczestniczący w zajęciach ma szansę rozwijać swoje zdolności i zainteresowania poprzez realizację zadań wynikających z tematów opracowanych przez nauczyciela oraz realizację indywidualnych pomysłów wykraczających poza zadania programowe. Kształcenie umiejętności posługiwania edytorami grafiki opierać będziemy na indywidualnym podejściu do ucznia, uwzględniając jego możliwości, uzdolnienia, zainteresowania i potrzeby. 

Skip to content