Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

DZF “Wielkopolanie”

Nauczyciele: mgr Jadwiga Banaś, mgr Grażyna Rogalińska, mgr Zuzanna Paprzycka-POWEL
Akompaniatorzy: mgr Karolina Kaczmarek, mgr Jerzy Jóźwiak
Kontakt z kierownikiem: jbanas@mdk3.pl
Grupa wiekowa: 7 – 16 lat

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny “Wielkopolanie” Młodzieżowego Domu Kultury nr 3 w Poznaniu powstał w roku 1988. Około 80 dzieci i młodzieży z Poznania i okolic ćwiczy w trzech grupach wiekowych na zajęciach tanecznych, wokalnych i gry na instrumentach ludowych takich jak okaryny i flety proste. W zajęciach uczestniczy również kapela złożona z profesjonalnych muzyków. 
Celem działalności Zespołu jest przekazywanie dzieciom autentycznego folkloru polskiego poprzez kultywowanie polskich tradycji, zwyczajów ludowych, naukę tańców, przyśpiewek, gwary ludowej, zabaw oraz gry na instrumentach ludowych. Dzieci biorą udział w regularnych zajęciach. ​
Swoje umiejętności prezentują na występach w Poznaniu, Wielkopolsce i Polsce. Są ambasadorami kultury polskiej poza granicami naszego kraju. Występowały przed publicznością Francji, Holandii, Niemiec, Rosji, Austrii, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Węgier, Cypru, Tajwanu, Włoch, Turcji, Macedonii, Indii, Chorwacji, Serbii, Maroko, Czarnogóry i Rumunii. Występowały również w Watykanie, na audiencji u Ojca Świętego. Na festiwalach zagranicznych dzieci zawsze zdobywają ogromny aplauz publiczności, czego wynikiem są częste zaproszenia do nagrań w radiu i telewizji oraz powtórne zaproszenia  na festiwale.

W drugim roku swojej działalności Dziecięcy Zespół Folklorystyczny “Wielkopolanie” wystąpił na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Cepeliowskich w Krakowie, zdobywając pierwsze miejsce, zyskując ogromną aprobatę ekspertów folkloru. Średnio co dwa lata Zespół prezentuje się na Ogólnopolskich i Wojewódzkich Przeglądach Zespołów Folklorystycznych, zdobywając zawsze nagrody lub wyróżnienia. Wielokrotne występy Zespołu dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, audycje w dziecięcych szpitalach, przedszkolach i szkołach są dowodem na to, że dzieci z Zespołu pragną dzielić się swoja radością, umiejętnościami i wiedzą o polskiej tradycji ze swoimi rówieśnikami.

​http://www.cioff.pl/ Twórcy programu artystycznego zadbali o jego wysoki poziom, nie tylko wykonawczy ale i również starali się nie tracić zgodności z polską tradycją. Przeniesiony na scenę dziecięcy folklor jest autentyczny i dostosowany do wieku młodych wykonawców. Sprawiło to, że w 2003 roku Zespół został wpisany w poczet członków Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF.  

Skip to content