Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

W WAKACJE TRWAJĄ ZAPISY DO KÓŁ I PRACOWNI MDK 3 NA NOWY ROK !!!

Należy zapoznać się ze wszystkimi DOKUMENTAMI REKRUTACYJNYMI i po wypełnieniu dostarczyć do 26 sierpnia 2022 r.

HARMONOGRAM:

1. W terminie od 13.06 do 26.08.2022r. do godz. 16:00 nastąpi wydawanie i
przyjmowanie wniosków o przyjęcie do kół stałych MDK nr 3 wraz z
załącznikami. W dniach 29-31.08.2022r. odbędą się posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.

2. W dniu 31.08.2022r. o godz. 15:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

3. Od 01.09.2022r. rozpocznie się nabór uzupełniający na wolne miejsca.

ZASADY REKRUTACJI DO MDK3

Skip to content