Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

Zapraszamy do III Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego im. Kazimierza Nowaka – pt. „Olek Doba – kajakiem przez Atlantyk”

 
Zapraszamy uczniów szkól podstawowych i ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego do udziału w 3 edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego im. Kazimierza Nowaka.  
 Tytuł tej edycji: „Olek Doba – kajakiem przez Atlantyk”
  
 Technika i forma prac:
 malarstwo 
 rysunek 
 grafika 
 
 Format:
 A3 
 A4 
 
 Opis prac:
 Prace należy opisać na odwrocie wg wzoru 
 imię i nazwisko uczestnika 
 wiek, klasa 
 szkoła /adres, telefon, e-mail/ 
 nazwisko nauczyciela/instruktora 
 
 Termin:
 Prace należy przesłać w terminie do 14.02.2022r. na adres:
 
 Młodzieżowy Dom Kultury nr 3
 ul. Jarochowskiego 1
 60-235 Poznań 
 z dopiskiem Konkurs „Olek Doba – kajakiem przez Atlantyk”
 
 Wyniki konkursu:
 Zostaną ogłoszone podczas uroczystego otwarcia wystawy 23 lutego 2022r. oraz na stronie www.mdk3lazarz.pl.
 
 Kategorie wiekowe:
 klasy I-III szkoły podstawowe 
 klasy IV-VI szkoły podstawowe 
 klasy VII-VIII szkoły podstawowe 
 szkoły ponadpodstawowe 
 
 Zasady Organizacyjne:
 Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę, z jednej szkoły/placówki można nadesłać do 5 prac. Techniki: rysunek, malarstwo, grafika, oprócz prac przestrzennych. Do prac z jednej placówki należy dołączyć kartę zbiorczą z danymi uczniów i nauczyciela oraz kontaktem do placówki. Udział mogą wziąć też wychowankowie świetlic, klubów, domów kultury oraz uczestnicy indywidualni.
 
 Koordynator: Joanna Oleksiuk-Żyła               kontakt: joleksiuk-zyla@mdk3.pl
 
 Regulamin i karty zgłoszeń na stronie www.mdk3lazarz.pl w zakładce KONKURSY 
Skip to content