facebook


GRAFIKA WARSZTATOWA I RYSUNEK

PROWADZĄCAmgr sztuki KATARZYNA MAKOWSKA - nauczyciel dyplomowany, Uniwersytet Artystyczny  w Poznaniu - Wydział Grafiki. Studia podyplomowe: Informatyka na UAM Poznań, Arteterapia UM Poznań. 

g02g gal km
Spotkania z grafiką warsztatową i rysunkiem to jedna z form edukacji plastycznej skierowanej do dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 18 lat. Niecodzienna możliwość uczestniczenia w procesie tworzenia grafiki w technikach linorytu i monotypii pozwala młodzieży rozwijać zainteresowania i pasje, doskonalić warsztat plastyczny oraz odkrywać nowe środki wyrazu artystycznego.

Uczestnicy zajęć własnoręcznie wykonują linoryty, ucząc się procesu tworzenia grafiki, począwszy od rysunku, poprzez wycinanie matryc graficznych, do wykonania odbitek. Procesowi temu towarzyszy zgłębianie wiedzy na temat zasad kompozycji, waloru i światłocienia a także rozwijanie sprawności manualnej poprzez posługiwanie się dłutami i urządzeniami do druku (prasa drukarska). Na zajęciach tworzymy w różnorodnych technikach rysunkowych, począwszy od ołówka, poprzez tusz, węgiel, sepię i sangwinę. Oprócz wyżej wymienionych technik zajęcia wzbogacone są o techniki malarskie: akwarelę, gwasz, olej, akryl. W ich trakcie realizowane są zadania tematyczne opracowane przez nauczyciela oraz indywidualne pomysły uczestników.


Godziny zajęć...>>        
Zapraszamy też do Galerii Plastycznej>>

Dla CIEKAWSKICH:)... czyli kilka słów o tym JAK POWSTAJE GRAFIKA...

GRAFIKA
Grecki termin grapheion oznacza przyrząd do pisania lub rysowania. 
Grafika polega na przenoszeniu rysunku na powierzchnię materiału poddającego się obróbce za pomocą rytowania, wycinania, wytrawiania celem uzyskania odbitki czyli powielenia dzieła w określonej liczbie egzemplarzy. 

Płyta graficzna zwana matrycą lub forma drukarską, to odpowiedniej wielkości materiał, na który przenosi się określoną kompozycję przy użyciu rozmaitych technik graficznych i odpowiednich narzędzi. W wyniku wycinania, rytowania, trawienia na płycie powstają elementy drukujące, czyli takie, które po naniesieniu na nie farby drukarskiej zostają odbite na papierze. Płyta może być wykonana z różnych materiałów, jak drewno, metal, czy tworzywo sztuczne. 
Odbicie pokrytej farbą kompozycji na papierze nosi miano odbitki graficznej. Proces obrabiania płyty graficznej(matrycy) trwa z reguły dość długo, a odbitki powstałe przed ukończeniem opracowania płyty, nazywamy odbitkami próbnymi.

Grafika jest jednym z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. 
Zależnie od funkcji rozróżniamy grafikę artystyczną zwaną też warsztatową oraz grafikę użytkową.

Grafika artystyczna (warsztatowa) wyróżnia się skupieniem w rękach artysty całego procesu twórczego od projektu przez wykonanie matrycy do wykonania odbitek — rycin.

Grafika użytkowa to dziedzina grafiki i drukarstwa artystycznego służąca celom użytkowym. Związana jest z rynkiem wydawniczym i reklamą. Grafika użytkowa obejmuje plakat, ilustracje, druki okolicznościowe, magazyny, gazety, znaczki pocztowe, banknoty, ekslibrisy i liternictwo.

Linoryt – technika graficzna należąca do technik druku wypukłego.

Linoryt podobny jest do drzeworytu, jednak rysunek zamiast w drewnie żłobi się w linoleum. Jest ono łatwe do obróbki i odporne na uszkodzenia. Do opracowania matrycy używa się dłut, noży i innych narzędzi umożliwiających cięcie materiału. Odbitki wykonuje się na prasie ręcznej lub za pomocą kostki introligatorskiej, lub tak, jak w naszej pracowni za pomocą zwykłej łyżki. Technika ta możliwa jest do wykonania w normalnych nawet domowych warunkach.


 lin01 lin02 lin04 lin05 lin07 lin08

   
Monotypia – artystyczna technika graficzna wyróżniająca się tym, że pozwala na uzyskanie tylko jednej odbitki.

Technika ta wymaga rozprowadzenia farby po metalowej lub szklanej powierzchni a odbitkę uzyskuje się poprzez rysowanie na odwrocie przyłożonego do farby papieru. Niektórzy nazywają monotypię techniką przypadku, gdyż trudno jest przewidzieć efekt końcowy. Posługiwanie się tą techniką wymaga długotrwałych prób, jednak świadome kierowanie procesem technicznym może zaowocować powstaniem prac o wysokich walorach artystycznych. Technikę tą można wykorzystać 
w pracy z dziećmi zwłaszcza młodszymi, gdyż nie wymaga skomplikowanego warsztatu pracy.
mon01 mon02 mon04 mon06 mon08

Na podstawie Techniki graficzne – Jordi Catafal, Clara Oliva

Internet: WIKIPEDIA Wolna Encyklopedia

opracowała: Katarzyna Makowska